HAS Hogeschool

HAS Hogeschool is hét hoger beroepsopleidings- en expertisecentrum in Zuid-Nederland in het domein van agro, food en leefomgeving, dat...:


» voorziet in de behoefte van studenten vanuit specialistische én brede opleidingen;
» voorziet in de behoefte van het beroepenveld door voldoende hoogwaardig opgeleide hbo-professionals;
» voorziet in de behoefte aan toepassingsgericht onderzoek en advies voor het bedrijfsleven;
» voorziet in de behoefte aan praktijkgerichte trainingen en cursussen voor (werkenden in) het bedrijfsleven.

 

We bouwen door op ons fundament:
» We zijn een ondernemende top1 hogeschool in de hele keten van agro, food en leefomgeving, een zelfstandige hogeschool actief verbonden met het bedrijfsleven in haar omgeving.
» De (organisatie van de) HAS staat stevig:
+ dankzij gemotiveerde teams, ondernemende professionals, met veel eigen ruimte en een sterke eigen verantwoordelijkheid;
+ dankzij integriteit: kwaliteit van het onderwijs en respect voor studenten staan hoog in het vaandel en staan daarmee niet ter discussie;
+ dankzij een platte en fitte organisatie met een sterke cultuur: iedereen is gericht op het realiseren van de doelstelling van de HAS.
» Ons onderwijsconcept gaat over ondernemend leren in een sterke wisselwerking met de beroepspraktijk. Een wisselwerking die we professioneel vormgeven via de activiteiten van HAS Hogeschool: reallife ervaringen voor onze studenten en docenten, maar ook een stevige support voor de beroepspraktijk in innovatie, ontwikkeling en leven lang leren.
» Financieel hebben we een gezonde en solide basis: dat geeft ons ruimte om te ondernemen en onze eigen ontwikkeling te initiëren.


Ga naar de website van de HAS voor meer informatie