Themabijeenkomst: Warme groenteplanten

Stof tot nadenken

De tweede themabijeenkomst van de BrightBox met speciale aandacht voor de sector warme groenteplanten is meer dan goed bezocht. Het aantal schikbare plaatsen voor de bijeenkomst van 20 mei waren snel gevuld. Het is duidelijk dat ‘geheel gecontroleerde teelt’ en ‘Telen zonder daglicht’ leeft in de sector. Zoals één van de deelnemers bij aankomst meldde: “Het gebruik van LED is onvermijdbaar geworden. De grote vraag is alleen hoe we het toe gaan passen”.

Jasper den Besten (lectuur Nieuwe teelttechnieken aan de HAS Hogeschool) gaf de aftrap met zijn inleiding in de plantfysiologische processen. Koos de Wit (Key Account Manager Benelux, Philips Horticulture LED Solutions) presenteert de meest recente ontwikkelingen van de toepassing van LED in de groenteteelt en –opkweek. Een frisse, regenachtige wandel van de Villa Flora naar de onderzoeksfaciliteit van BrightBox was erg geschikt om de gedachtestroom tussen de verschillende deelnemers goed op gang te brengen.

 

De consumententrends en toekomstscenario van de BrightBox technologie worden besproken tijdens de presentatie van Peter Korsten (Directeur van Botany). Wat zullen deze trends en ontwikkelingen brengen voor de sector van de groenteplanten? Dit is de vraag die de deelnemers mee terugnemen naar hun bedrijven. De leden van het BrightBox team geven hen mee om op tijd in te stappen in de sneltrein die BrightBox technologie heet. Of zowel Peter Korsten het verwoordde: “Andere spelers in de handelsketen, zoals de retail, lopen erg hard. Telers en producenten moeten er voor zorgen dat ze niet ingehaald worden door deze partijen”. Genoeg stof tot nadenken dus op deze vrijdagmiddag.