Nieuw onderzoekscentrum op Brightlands Campus Greenport Venlo

De Provincie Limburg, Philips Horticulture LED Solutions, HAS Hogeschool en Botany  tekenen op 2 oktober op het voormalige Floriadeterrein in Venlo een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van teelt onder volledig gecontroleerde omstandigheden. Deze vorm van high tech tuinbouw maakt het mogelijk om in klimaatcellen, onafhankelijk van natuurlijke factoren, op grote schaal planten te telen.

De samenwerking leidt tot een onderzoeks- en opleidingscentrum in de vorm van een ‘Completely Controlled Growing System’, kortweg CCGS.

Binnen dit CCGS kunnen alle factoren die de groei van een plant bepalen (licht, lucht, temperatuur, voeding, water en grond/substraat) gestuurd worden. Het is het eerste Europese project waar op bedrijfsmatige schaal in meerlagenteelt onderzoek naar al deze factoren plaatsvindt. Dit maakt het CCGS tot een uniek project. Onderzoek en productie in het kader van het CCGS zullen plaatsvinden op het Kennislandschap van de regio Venlo.

Samenwerking

Met de samenwerking profiteren de partners van elkaars unieke kwaliteiten. Philips Horticulture LED Solutions is de belangrijkste wereldspeler in duurzame LED-belichtingsoplossingen voor tuinbouw, HAS Hogeschool levert gekwalificeerde experts in kweek- en teelttechnieken en Botany heeft als adviseur van private partijen in Europa jarenlange internationale ervaring met exploitatie en management van onderzoeksfaciliteiten voor de agri-business.

Innovatie en gezonde voeding

Het CCGS zal bestaan uit een productieruimte en twee onderzoeksruimten. De productieruimte zal met name voor  onderwijsdoelen gebruikt worden. De onderzoeksruimten zullen zowel voor onderzoeksopdrachten uit de markt als voor eigen onderzoek van de partners gebruikt worden. De samenwerking richt zich op kenniscreatie, innovatie, kennisoverdracht en kennisvalorisatie. In de toekomst verwachten de betrokken partijen innovaties op het gebied van voeding en gezondheid, duurzaamheid, nieuwe impulsen voor city farming en constante, hoge en efficiënte productie.

De provincie Limburg ondersteunt het proces als facilitator, subsidiënt en partner op het gebied van voorlichting en netwerkvorming. Met het CCGS stimuleert de provincie Limburg onderwijs en onderzoek en de verduurzaming van de tuinbouw, ondersteunt ze innovaties, vergroot zij kennisdeling en banengroei en versterkt ze de internationale uitstraling van de regio. Een initiatief als het CCGS (groen én techniek) kan een extra impuls geven aan jongeren om voor “groen” onderwijs te kiezen.

De komst van het CCGS luidt de transformatie van het voormalig Floriadeterrein naar het Kennislandschap van de Brightlands Campus Greenport Venlo in.